MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Quảng Thịnh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 206570

Tên bưu cục: Quảng Thịnh

Điện thoại: 02033879592

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Thịnh Quảng Thịnh Hải Hà Quảng Ninh

Xem chi tiết>>