MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Quang Tiến

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 467800

Tên bưu cục: Nghĩa Quang 1

Điện thoại: 01666392937

Địa chỉ: Khối Thí Nghiệm, Phường Quang Tiến Quang Tiến Thái Hoà Nghệ An

Xem chi tiết>>