MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Quảng Tín

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Quảng Tín, Đắk RLấp, Đắk Nông là Mã bưu chính 64139, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Quảng Tín, Đắk RLấp, Đắk Nông.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Quảng Tín, Đắk RLấp, Đắk Nông là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Quảng Tín, Đắk RLấp, Đắk Nông là 64139.

2. Mã bưu chính 64139 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 64139 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Quảng Tín Đắk RLấp, Đắk Nông.

Ngoài ra, Mã bưu chính 64139 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Quảng Tín, Đắk RLấp, Đắk Nông.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Quảng Tín, Đắk RLấp, Đắk Nông

Mã bưu chính Phường xã Quảng Tín, Đắk RLấp, Đắk Nông có 5 số là 64139, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Quảng Tín, Đắk RLấp, Đắk Nông

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Quảng Tín, Đắk RLấp, Đắk Nông, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Quảng Tín, Đắk RLấp, Đắk Nông sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 641399

Tên bưu cục: Cây Chanh

Điện thoại: 644303

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Tín Quảng Tín Đắk RLấp Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641390

Tên bưu cục: Quảng Tín

Điện thoại: 02613644118

Địa chỉ: Thôn 4, Xã Quảng Tín Quảng Tín Đắk RLấp Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641400

Tên bưu cục: Quảng Tín

Điện thoại: 644097

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Tín Quảng Tín Đắk RLấp Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641398

Tên bưu cục: Quảng Tín 1

Điện thoại: 647027

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quảng Tín Quảng Tín Đắk RLấp Đắk Nông

Xem chi tiết>>