MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Quang Trung

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội là Mã bưu chính 11660, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội là 11660.

2. Mã bưu chính 11660 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11660 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Quang Trung Đống Đa, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11660 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội có 5 số là 11660, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 116620

Tên bưu cục: Công ty cổ phần Bồ Câu

Điện thoại:

Địa chỉ: Phố Tây Sơn, Phường Quang Trung Quang Trung Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116600

Tên bưu cục: Nguyễn Lương Bằng

Điện thoại: 35114829

Địa chỉ: Sô´180A, Ngõ 178, Phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung Quang Trung Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 116619

Tên bưu cục: Tây Sơn

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´167/27, Phố Tây Sơn, Phường Quang Trung Quang Trung Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>