MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Quang Trung

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam là Mã bưu chính 40100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam là 40100.

2. Mã bưu chính 40100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 40100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Quang Trung Phủ Lý, Hà Nam.

Ngoài ra, Mã bưu chính 40100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam

Mã bưu chính Phường xã Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam có 5 số là 40100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 401000

Tên bưu cục: Ba Đa

Điện thoại: 855242

Địa chỉ: Sô´68, Đường Lê Hoàn, Phường Quang Trung Quang Trung Phủ Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 401050

Tên bưu cục: BCP Hà Nam

Điện thoại: 02263853451

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Quang Trung Quang Trung Phủ Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 400900

Tên bưu cục: Hà Nam

Điện thoại: 02263853622

Địa chỉ: Sô´114, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung Quang Trung Phủ Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 404505

Tên bưu cục: Hành Chính Công

Điện thoại: 02263841081

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Quang Trung Quang Trung Phủ Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 404510

Tên bưu cục: KHL Phủ Lý

Điện thoại: 02263857777

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Quang Trung Quang Trung Phủ Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 400100

Tên bưu cục: KT Hà Nam

Điện thoại: 02263853413

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Quang Trung Quang Trung Phủ Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 400000

Tên bưu cục: Phủ Lý

Điện thoại: 02263853411

Địa chỉ: Sô´114, Đường Trần Phú, Phường Quang Trung Quang Trung Phủ Lý Hà Nam

Xem chi tiết>>