MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Quảng Trung

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 456010

Tên bưu cục: Quảng Trung

Điện thoại: 0948428424

Địa chỉ: Thôn Ngọc Trà 1, Xã Quảng Trung Quảng Trung Quảng Xương Thanh Hoá

Xem chi tiết>>