MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Quang Trung

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai là Mã bưu chính 81372, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai là 81372.

2. Mã bưu chính 81372 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 81372 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Quang Trung Thống Nhất, Đồng Nai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 81372 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai

Mã bưu chính Phường xã Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai có 5 số là 81372, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 813720

Tên bưu cục: ̃ Ninh Phát

Điện thoại: 867009

Địa chỉ: Ấp Lê Lợi 2, Xã Quang Trung Quang Trung Thống Nhất Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813721

Tên bưu cục: Quang Trung

Điện thoại: 02513764749

Địa chỉ: Ấp Nam Sơn, Xã Quang Trung Quang Trung Thống Nhất Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813723

Tên bưu cục: Quang Trung

Điện thoại: 764461

Địa chỉ: Ấp Nam Sơn, Xã Quang Trung Quang Trung Thống Nhất Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813722

Tên bưu cục: Quang Trung 1

Điện thoại: 02513763003

Địa chỉ: Ấp Nguyễn Huệ 1, Xã Quang Trung Quang Trung Thống Nhất Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813732

Tên bưu cục: Quang Trung 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´E1/008, Ấp Nam Sơn, Xã Quang Trung Quang Trung Thống Nhất Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813731

Tên bưu cục: Quang Trung I

Điện thoại: 777309

Địa chỉ: Ấp Nam Sơn, Xã Quang Trung Quang Trung Thống Nhất Đồng Nai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 813733

Tên bưu cục: UBND xã Quang Trung

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Nam Sơn, Xã Quang Trung Quang Trung Thống Nhất Đồng Nai

Xem chi tiết>>