MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Quảng Vinh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 455540

Tên bưu cục: Quảng Vinh

Điện thoại: 675385

Địa chỉ: Thôn Đông Bắc, Xã Quảng Vinh Quảng Vinh Quảng Xương Thanh Hoá

Xem chi tiết>>