MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Quốc Thái

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Quốc Thái, An Phú, An Giang là Mã bưu chính 88373, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Quốc Thái, An Phú, An Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Quốc Thái, An Phú, An Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Quốc Thái, An Phú, An Giang là 88373.

2. Mã bưu chính 88373 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 88373 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Quốc Thái An Phú, An Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 88373 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Quốc Thái, An Phú, An Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Quốc Thái, An Phú, An Giang

Mã bưu chính Phường xã Quốc Thái, An Phú, An Giang có 5 số là 88373, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Quốc Thái, An Phú, An Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Quốc Thái, An Phú, An Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Quốc Thái, An Phú, An Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 883731

Tên bưu cục: An Phú Số 12

Điện thoại: 527150

Địa chỉ: Sô´tổ 38, Ấp 2, Xã Quốc Thái Quốc Thái An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883732

Tên bưu cục: An Phú Số 13

Điện thoại: 527151

Địa chỉ: Sô´tổ 16, Ấp 2, Xã Quốc Thái Quốc Thái An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883737

Tên bưu cục: An Phú Số 20

Điện thoại: 527188

Địa chỉ: Sô´tổ 3, Ấp Đồng Ky, Xã Quốc Thái Quốc Thái An Phú An Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 883730

Tên bưu cục: Quốc Thái

Điện thoại: 02963825308

Địa chỉ: Sô´tổ 20, Ấp Đồng Ky, Xã Quốc Thái Quốc Thái An Phú An Giang

Xem chi tiết>>