MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Quốc Tử Giám

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội là Mã bưu chính 11560, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội là 11560.

2. Mã bưu chính 11560 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11560 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Quốc Tử Giám Đống Đa, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11560 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội có 5 số là 11560, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 115615

Tên bưu cục: Bích Câu

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´35, Phố Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám Quốc Tử Giám Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 100010

Tên bưu cục: Bưu Tá Đống Đa 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Quốc Tử Giám Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115600

Tên bưu cục: độc lập Phố Tôn Đức Thắng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´158, Phố Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám Quốc Tử Giám Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115614

Tên bưu cục: Thông Phong

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´32, Ngõ Thông Phong, Phố Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám Quốc Tử Giám Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>