MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Qưới Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Qưới Sơn, Châu Thành, Bến Tre là Mã bưu chính 93136, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Qưới Sơn, Châu Thành, Bến Tre.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Qưới Sơn, Châu Thành, Bến Tre là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Qưới Sơn, Châu Thành, Bến Tre là 93136.

2. Mã bưu chính 93136 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 93136 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Qưới Sơn Châu Thành, Bến Tre.

Ngoài ra, Mã bưu chính 93136 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Qưới Sơn, Châu Thành, Bến Tre.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Qưới Sơn, Châu Thành, Bến Tre

Mã bưu chính Phường xã Qưới Sơn, Châu Thành, Bến Tre có 5 số là 93136, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Qưới Sơn, Châu Thành, Bến Tre

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Qưới Sơn, Châu Thành, Bến Tre, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Qưới Sơn, Châu Thành, Bến Tre sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 931370

Tên bưu cục: KCN Giao Long

Điện thoại: 02753612686

Địa chỉ: Ấp 7, Xã Qưới Sơn Qưới Sơn Châu Thành Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931360

Tên bưu cục: Quới Sơn

Điện thoại: 02753869302

Địa chỉ: Ấp 8, Xã Qưới Sơn Qưới Sơn Châu Thành Bến Tre

Xem chi tiết>>