MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Quỳnh Mỹ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 465450

Tên bưu cục: Quỳnh Mỹ

Điện thoại: 949124573

Địa chỉ: Xóm Thọ Ninh, Xã Quỳnh Mỹ Quỳnh Mỹ Quỳnh Lưu Nghệ An

Xem chi tiết>>