MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Rạch Dừa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Rạch Dừa, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 79373, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Rạch Dừa, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Rạch Dừa, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Rạch Dừa, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là 79373.

2. Mã bưu chính 79373 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 79373 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Rạch Dừa Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 79373 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Rạch Dừa, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Rạch Dừa, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Phường xã Rạch Dừa, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu có 5 số là 79373, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Rạch Dừa, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Rạch Dừa, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Rạch Dừa, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 794199

Tên bưu cục: 1157

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1157, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa Rạch Dừa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794201

Tên bưu cục: 1221 Đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1221, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa Rạch Dừa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793737

Tên bưu cục: 1489 Đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1489, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa Rạch Dừa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793738

Tên bưu cục: 1620 Đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1620, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa Rạch Dừa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793739

Tên bưu cục: 1774 Đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1774, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa Rạch Dừa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793732

Tên bưu cục: 28 Ngô Quyền

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´28, Đường Ngô Quyền, Phường Rạch Dừa Rạch Dừa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793731

Tên bưu cục: 39 Nơ Trang Long

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´39, Đường Nơ Trang Long, Phường Rạch Dừa Rạch Dừa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793735

Tên bưu cục: 482 đường 30/4

Điện thoại: 613331

Địa chỉ: Sô´17, Đường Nơ Trang Long, Phường Rạch Dừa Rạch Dừa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793734

Tên bưu cục: 602 đường 30/4

Điện thoại: 613335

Địa chỉ: Sô´602, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa Rạch Dừa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794200

Tên bưu cục: 643 Đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´643, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa Rạch Dừa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793736

Tên bưu cục: 890 Đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´890, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa Rạch Dừa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793733

Tên bưu cục: Chợ Phường 10

Điện thoại: 840899

Địa chỉ: Sô´566, Đường 30/4, Phường Rạch Dừa Rạch Dừa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793730

Tên bưu cục: Thắng Nhất

Điện thoại: 02543.834545

Địa chỉ: Sô´382, Hẻm 36, Đường Lưu Chí Hiếu, Phường Rạch Dừa Rạch Dừa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>