MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Sa Thầy

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum là Mã bưu chính 58350, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum là 58350.

2. Mã bưu chính 58350 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 58350 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Sa Thầy Sa Thầy, Kon Tum.

Ngoài ra, Mã bưu chính 58350 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum

Mã bưu chính Phường xã Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum có 5 số là 58350, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 583507

Tên bưu cục: B­ưu Cục Thương Mại

Điện thoại: 060821816

Địa chỉ: Thôn 2, Thị Trấn Sa Thầy Sa Thầy Sa Thầy Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583512

Tên bưu cục: Ia Đal

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 1, Thị Trấn Sa Thầy Sa Thầy Sa Thầy Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583513

Tên bưu cục: Ia Dom

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 2, Thị Trấn Sa Thầy Sa Thầy Sa Thầy Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583514

Tên bưu cục: Ia Tơi

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 1, Thị Trấn Sa Thầy Sa Thầy Sa Thầy Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583580

Tên bưu cục: Sa Thầy

Điện thoại: 02603821484

Địa chỉ: Sô´326, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Thầy Sa Thầy Sa Thầy Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583620

Tên bưu cục: Sa Thầy

Điện thoại: 02603821484

Địa chỉ: Sô´326, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Thầy Sa Thầy Sa Thầy Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583510

Tên bưu cục: Sa Thầy

Điện thoại: 060821484

Địa chỉ: Thôn 1, Thị Trấn Sa Thầy Sa Thầy Sa Thầy Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583500

Tên bưu cục: Sa Thầy

Điện thoại: 02603821484

Địa chỉ: Sô´326, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Thầy Sa Thầy Sa Thầy Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 583511

Tên bưu cục: Thương Mại

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn 2, Thị Trấn Sa Thầy Sa Thầy Sa Thầy Kon Tum

Xem chi tiết>>