MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Sài Đồng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội là Mã bưu chính 12560, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội là 12560.

2. Mã bưu chính 12560 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12560 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Sài Đồng Long Biên, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12560 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội có 5 số là 12560, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 125647

Tên bưu cục: Khối 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Dãy nhà B, Khu tập thể Công ty May 10, Phường Sài Đồng Sài Đồng Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125643

Tên bưu cục: Khu CN Sài Đồng B

Điện thoại: 6751210

Địa chỉ: Khu công nghiệp Sài Đồng B, Phường Sài Đồng Sài Đồng Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125641

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Linh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´57, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng Sài Đồng Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125646

Tên bưu cục: Quang Trung

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´ngõ 403, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng Sài Đồng Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125600

Tên bưu cục: Sài Đồng

Điện thoại: 024.36740399

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Sài Đồng Sài Đồng Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125639

Tên bưu cục: Sài Đồng 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´40, Tổ 1, Phường Sài Đồng Sài Đồng Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125650

Tên bưu cục: Sài Đồng 10

Điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Sài Đồng Sài Đồng Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125642

Tên bưu cục: Sài Đồng 4

Điện thoại: 8756065

Địa chỉ: Sô´5, Tổ 18, Phường Sài Đồng Sài Đồng Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125644

Tên bưu cục: Sài Đồng 6

Điện thoại: 8756971

Địa chỉ: Sô´85/33, Phố Sài Đồng, Phường Sài Đồng Sài Đồng Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125648

Tên bưu cục: Tập thể May 10

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´p 101, Dãy nhà A1, Khu tập thể Công ty May 10, Phường Sài Đồng Sài Đồng Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125638

Tên bưu cục: Vũ Xuân Thiều

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´ngã3 saođỏ, Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng Sài Đồng Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125640

Tên bưu cục: Vũ Xuân Thiều 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´23, Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng Sài Đồng Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 125645

Tên bưu cục: Vũ Xuân Thiều 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´112, Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng Sài Đồng Long Biên Hà Nội

Xem chi tiết>>