MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Sảng Tủng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 312896

Tên bưu cục: SẢNG TỦNG

Điện thoại: 01672113731

Địa chỉ: Thôn Chứ Lủng, Xã Sảng Tủng Sảng Tủng Đồng Văn Hà Giang

Xem chi tiết>>