MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Sen Thượng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 384290

Tên bưu cục: Sen Thượng

Điện thoại: 01664735114

Địa chỉ: Bản Sen Thượng, Xã Sen Thượng Sen Thượng Mường Nhé Điện Biên

Xem chi tiết>>