MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Sín Chải

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 383690

Tên bưu cục: Sín Chải

Điện thoại: 01664593843

Địa chỉ: Bản Sín Chải, Xã Sín Chải Sín Chải Tủa Chùa Điện Biên

Xem chi tiết>>