MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Sín Chéng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 331690

Tên bưu cục: Sín Chéng

Điện thoại: 01674335164

Địa chỉ: Thôn Bản Kha, Xã Sín Chéng Sín Chéng Si Ma Cai Lào Cai

Xem chi tiết>>