MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 1

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 1, Đông Hà, Quảng Trị là Mã bưu chính 52100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 1, Đông Hà, Quảng Trị.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 1, Đông Hà, Quảng Trị là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 1, Đông Hà, Quảng Trị là 52100.

2. Mã bưu chính 52100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 52100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 1 Đông Hà, Quảng Trị.

Ngoài ra, Mã bưu chính 52100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 1, Đông Hà, Quảng Trị.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 1, Đông Hà, Quảng Trị

Mã bưu chính Phường xã Số 1, Đông Hà, Quảng Trị có 5 số là 52100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 1, Đông Hà, Quảng Trị

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 1, Đông Hà, Quảng Trị, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 1, Đông Hà, Quảng Trị sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 521004

Tên bưu cục: 150 Nguyễn Trãi

Điện thoại: 855977

Địa chỉ: Sô´150, Đường Nguyễn Trãi, Phường 1 Số 1 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521056

Tên bưu cục: 235 Chu Mạnh Trinh

Điện thoại: 855972

Địa chỉ: Đường Chu Mạnh Trinh, Phường 1 Số 1 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521002

Tên bưu cục: 82 Quốc Lộ 9

Điện thoại: 855971

Địa chỉ: Sô´82, Đường Quốc Lộ 9, Phường 1 Số 1 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521050

Tên bưu cục: 85 Nguyễn Huệ

Điện thoại: 855947

Địa chỉ: Đường Nguyễn Huệ, Phường 1 Số 1 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521130

Tên bưu cục: BCP Đông Hà

Điện thoại: 02333585005

Địa chỉ: Sô´22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1 Số 1 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521000

Tên bưu cục: Chợ A

Điện thoại: 855911

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường 1 Số 1 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 520000

Tên bưu cục: Đông Hà

Điện thoại: 02333853406

Địa chỉ: Sô´22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1 Số 1 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 520010

Tên bưu cục: Đông Hà

Điện thoại: 852212

Địa chỉ: Sô´20, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1 Số 1 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 520100

Tên bưu cục: Đông Hà

Điện thoại: 02333520051

Địa chỉ: Sô´22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1 Số 1 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521320

Tên bưu cục: KHL Đông Hà

Điện thoại: 023330850999

Địa chỉ: Sô´22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1 Số 1 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521051

Tên bưu cục: Lê Thế Hiếu

Điện thoại: 855965

Địa chỉ: Đường Lê Thế Hiếu, Phường 1 Số 1 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521003

Tên bưu cục: Lê Xuân

Điện thoại: 855900

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường 1 Số 1 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521001

Tên bưu cục: Nguyễn Trãi

Điện thoại: 855939

Địa chỉ: Sô´74, Đường Nguyễn Trãi, Phường 1 Số 1 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 520900

Tên bưu cục: Quảng Trị

Điện thoại: 02333855322

Địa chỉ: Sô´22, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1 Số 1 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>