MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 1

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 1, Đà Lạt, Lâm Đồng là Mã bưu chính 67154, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 1, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 1, Đà Lạt, Lâm Đồng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 1, Đà Lạt, Lâm Đồng là 67154.

2. Mã bưu chính 67154 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 67154 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 1 Đà Lạt, Lâm Đồng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 67154 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 1, Đà Lạt, Lâm Đồng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 1, Đà Lạt, Lâm Đồng

Mã bưu chính Phường xã Số 1, Đà Lạt, Lâm Đồng có 5 số là 67154, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 1, Đà Lạt, Lâm Đồng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 1, Đà Lạt, Lâm Đồng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 1, Đà Lạt, Lâm Đồng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 671543

Tên bưu cục: 3 Tháng 2 (01)

Điện thoại: 836856

Địa chỉ: Sô´69, Đường 3 Tháng 2, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671607

Tên bưu cục: 3 tháng 2 (02)

Điện thoại: 511622

Địa chỉ: Sô´02, Đường 3 Tháng 2, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671540

Tên bưu cục: Chợ Đà Lạt

Điện thoại: 3511317

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 670000

Tên bưu cục: Đà Lạt

Điện thoại: 02633822586

Địa chỉ: Sô´2, Đường Lê Đại Hành, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671608

Tên bưu cục: HOÀ BÌNH

Điện thoại: 3511888

Địa chỉ: Sô´14-16, Đường Khu Hòa Bình, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671609

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´69A, Đường 3 Tháng 2, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671610

Tên bưu cục: hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´cầu th chợ, Đường Khu Hòa Bình, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671611

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´01, Đường Phan Đình Phùng, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 670010

Tên bưu cục: Lâm Đồng

Điện thoại: 823485

Địa chỉ: Sô´2, Đường Lê Đại Hành, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 670900

Tên bưu cục: Lâm Đồng

Điện thoại: 02633823485

Địa chỉ: Sô´2, Đường Lê Đại Hành, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671542

Tên bưu cục: Nam Kỳ Khởi Nghĩa 1

Điện thoại: 835086

Địa chỉ: Sô´1A, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671541

Tên bưu cục: Nguyễn Thị Minh Khai

Điện thoại: 835087

Địa chỉ: Sô´1, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671605

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Cừ

Điện thoại: 510286

Địa chỉ: Sô´2/10, Ngõ 10-12, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671545

Tên bưu cục: Phan Bội Châu 1

Điện thoại: 3836764

Địa chỉ: Sô´36, Đường Phan Bội Châu, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671546

Tên bưu cục: Phan Bội Châu 2

Điện thoại: 837766

Địa chỉ: Sô´17, Đường Phan Bội Châu, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671544

Tên bưu cục: Phan Đình Phùng 1

Điện thoại: 3816245-3816247

Địa chỉ: Sô´57, Đường Phan Đình Phùng, Phường 1 Số 1 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>