MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 1

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng là Mã bưu chính 67470, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng là 67470.

2. Mã bưu chính 67470 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 67470 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 67470 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Mã bưu chính Phường xã Số 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng có 5 số là 67470, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 674700

Tên bưu cục: Bảo Lộc

Điện thoại: 02633863333

Địa chỉ: Sô´103, Đường Lê Hồng Phong, Phường 1 Số 1 Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674740

Tên bưu cục: Bảo Lộc

Điện thoại: 02633863133

Địa chỉ: Sô´103, Đường Lê Hồng Phong, Phường 1 Số 1 Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674850

Tên bưu cục: Bảo Lộc

Điện thoại: 02633862124

Địa chỉ: Sô´103, Đường Lê Hồng Phong, Phường 1 Số 1 Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674860

Tên bưu cục: Bảo Lộc

Điện thoại: 0633719999

Địa chỉ: Sô´103, Đường Lê Hồng Phong, Phường 1 Số 1 Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674734

Tên bưu cục: Chu Văn An

Điện thoại: 3711155

Địa chỉ: Sô´130, Đường Chu Văn An, Phường 1 Số 1 Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674735

Tên bưu cục: Đinh Tiên Hoàng

Điện thoại: 3720039

Địa chỉ: Sô´21, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường 1 Số 1 Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674736

Tên bưu cục: Hà Giang

Điện thoại: 02633866122

Địa chỉ: Sô´Khu chợ, Đường Hồ Tùng Mậu, Phường 1 Số 1 Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674702

Tên bưu cục: Hà Giang

Điện thoại: 725979

Địa chỉ: Sô´30, Đường Hà Giang, Phường Số 1 Số 1 Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674701

Tên bưu cục: Lê Hồng Phong

Điện thoại: 866734

Địa chỉ: Sô´6, Đường Lê Hồng Phong, Phường Số 1 Số 1 Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>