MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 1

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 1, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 79353, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 1, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 1, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 1, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là 79353.

2. Mã bưu chính 79353 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 79353 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 1 Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 79353 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 1, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 1, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Phường xã Số 1, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu có 5 số là 79353, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 1, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 1, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 1, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 793530

Tên bưu cục: 02 Trần Hưng Đạo

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1 Số 1 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793537

Tên bưu cục: 04 Hoàng Diệu

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´04, Đường Hoàng Diệu, Phường 1 Số 1 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793536

Tên bưu cục: 06 Trần Phú

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´06, Đường Trần Phú, Phường 1 Số 1 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793534

Tên bưu cục: 124 Hạ Long

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´124, Đường Hạ Long, Phường 1 Số 1 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793646

Tên bưu cục: 14 Nguyễn Du

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´14, Đường Nguyễn Du, Phường 1 Số 1 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793535

Tên bưu cục: 16 Hạ Long

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´16, Đường Hạ Long, Phường 1 Số 1 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793541

Tên bưu cục: 17B Trần Hưng Đạo

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´17B, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1 Số 1 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793539

Tên bưu cục: 58 Trần Hưng Đạo

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´58, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1 Số 1 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793538

Tên bưu cục: 83 Lý Thường Kiệt

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´83, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 1 Số 1 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793542

Tên bưu cục: 92 Trần Hưng Đạo

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´92, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1 Số 1 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791080

Tên bưu cục: Bãi Trước

Điện thoại: 02543.824844

Địa chỉ: Sô´156, Đường Hạ Long, Phường 1 Số 1 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793540

Tên bưu cục: Chợ Cũ

Điện thoại: 850191

Địa chỉ: Sô´47, Đường Trưng Nhị, Phường 1 Số 1 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793531

Tên bưu cục: Lam Sơn

Điện thoại: 810370

Địa chỉ: Sô´8, Đường Hoàng Diệu, Phường 1 Số 1 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793533

Tên bưu cục: Lê Lai 1

Điện thoại: 512113

Địa chỉ: Sô´113, Đường Lê Lai, Phường 1 Số 1 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793532

Tên bưu cục: Lý Tự Trọng

Điện thoại: 511848

Địa chỉ: Sô´96, Đường Lý Tử Trọng, Phường 1 Số 1 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793645

Tên bưu cục: Nguyễn Du

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´14, Đường Nguyễn Du, Phường 1 Số 1 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793650

Tên bưu cục: Phường 1

Điện thoại: 02543.853667

Địa chỉ: Sô´56, Đường Trưng Trắc, Phường 1 Số 1 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>