MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 10

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 10, Đà Lạt, Lâm Đồng là Mã bưu chính 67111, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 10, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 10, Đà Lạt, Lâm Đồng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 10, Đà Lạt, Lâm Đồng là 67111.

2. Mã bưu chính 67111 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 67111 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 10 Đà Lạt, Lâm Đồng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 67111 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 10, Đà Lạt, Lâm Đồng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 10, Đà Lạt, Lâm Đồng

Mã bưu chính Phường xã Số 10, Đà Lạt, Lâm Đồng có 5 số là 67111, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 10, Đà Lạt, Lâm Đồng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 10, Đà Lạt, Lâm Đồng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 10, Đà Lạt, Lâm Đồng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 671206

Tên bưu cục: HTCC

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´01, Đường Yersin, Phường 10 Số 10 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671207

Tên bưu cục: HTCC

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´29, Đường Yersin, Phường 10 Số 10 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671208

Tên bưu cục: HTCC

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´69, Đường Hùng Vương, Phường 10 Số 10 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671212

Tên bưu cục: HTCC

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´ngã 3, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 10 Số 10 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671111

Tên bưu cục: Nguyễn Trãi

Điện thoại: 834178

Địa chỉ: Sô´7, Đường Nguyễn Trãi, Phường 10 Số 10 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671205

Tên bưu cục: TTCC

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´05 E, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 10 Số 10 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671213

Tên bưu cục: TTCC

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Ngã 3 HV, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 10 Số 10 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671214

Tên bưu cục: TTCC

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´30, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 10 Số 10 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671110

Tên bưu cục: Yersin

Điện thoại: 812331

Địa chỉ: Sô´18, Đường Yersin, Phường 10 Số 10 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>