MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 10

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 73720, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh là 73720.

2. Mã bưu chính 73720 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 73720 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 10 Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 73720 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh có 5 số là 73720, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 737203

Tên bưu cục: Âu Cơ-3

Điện thoại: 8617351

Địa chỉ: Sô´73, Đường Âu Cơ, Phường Số 10 Số 10 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 737240

Tên bưu cục: Âu Cơ-6

Điện thoại: 8619040

Địa chỉ: Sô´206C, Đường Âu Cơ, Phường Số 10 Số 10 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 737242

Tên bưu cục: Hồng Lạc -3

Điện thoại: 8600825

Địa chỉ: Sô´558E, Đường Hương Lộ 2, Phường Số 10 Số 10 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 737200

Tên bưu cục: Hồng Lạc-1

Điện thoại: 9714061

Địa chỉ: Sô´1487A, Đường Hồng Lạc, Phường Số 10 Số 10 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 737241

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´129, Đường Ni Sư Hùynh Liên, Phường Số 10 Số 10 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 737202

Tên bưu cục: Lạc Long Quân-3

Điện thoại: 9745399

Địa chỉ: Sô´166, Đường Lạc Long Quân, Phường Số 10 Số 10 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 737204

Tên bưu cục: Ni Sư Hùynh Liên-1

Điện thoại: 9743984

Địa chỉ: Sô´A8/70, Đường Ni Sư Hùynh Liên, Phường Số 10 Số 10 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 737201

Tên bưu cục: Vườn Lan -1

Điện thoại: 9713963

Địa chỉ: Sô´D18, Đường Vườn Lan, Phường Số 10 Số 10 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>