MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 11

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 11, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 79181, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 11, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 11, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 11, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là 79181.

2. Mã bưu chính 79181 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 79181 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 11 Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 79181 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 11, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 11, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Phường xã Số 11, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu có 5 số là 79181, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 11, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 11, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 11, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 791814

Tên bưu cục: 1109 Đường 30/4

Điện thoại: 623486

Địa chỉ: Sô´1109, Đường 30/4, Phường 11 Số 11 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791813

Tên bưu cục: 1221đường 30/4

Điện thoại: 623483

Địa chỉ: Sô´1164, Đường 30/4, Phường 11 Số 11 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791837

Tên bưu cục: 859A đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´859A, Đường 30/4, Phường 11 Số 11 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791836

Tên bưu cục: 918 Đường 30/4

Điện thoại: 624592

Địa chỉ: Sô´918, Đường 30/4, Phường 11 Số 11 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791815

Tên bưu cục: Cảng Cá

Điện thoại: 623436

Địa chỉ: Sô´1007/24B, Đường 30/4, Phường 11 Số 11 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791811

Tên bưu cục: Cảng Cát Lở

Điện thoại: 620422

Địa chỉ: Sô´980, Đường 30/4, Phường 11 Số 11 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791851

Tên bưu cục: Cảng Cát Lở

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1007/34, Đường 30/4, Phường 11 Số 11 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791816

Tên bưu cục: Cảng Xnk

Điện thoại: 623367

Địa chỉ: Sô´844, Đường 30/4, Phường 11 Số 11 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791838

Tên bưu cục: Đô Lương 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´66, Đường Đô Lương, Phường 11 Số 11 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791850

Tên bưu cục: Đô Lương 1

Điện thoại: 622902

Địa chỉ: Sô´11, Đường Đô Lương, Phường 11 Số 11 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791812

Tên bưu cục: Phường 11

Điện thoại: 622650

Địa chỉ: Sô´1149, Đường 30/4, Phường 11 Số 11 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791810

Tên bưu cục: Rạch Bà

Điện thoại: 840207

Địa chỉ: Sô´708, Đường 30/4, Phường 11 Số 11 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>