MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 12

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 72770, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh là 72770.

2. Mã bưu chính 72770 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 72770 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 12 Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 72770 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh có 5 số là 72770, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 12, Gò Vấp, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 727718

Tên bưu cục: Cây Trâm-1

Điện thoại: 9877708

Địa chỉ: Sô´17/3L, Đường Cây Trâm, Phường Số 12 Số 12 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727728

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´261C, Đường Quang Trung, Phường Số 12 Số 12 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727716

Tên bưu cục: Lê Văn Thọ-2

Điện thoại: 8949640

Địa chỉ: Sô´13/5C, Đường Lê Văn Thọ, Phường Số 12 Số 12 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727702

Tên bưu cục: Phạm Văn Chiêu -1

Điện thoại: 8948808

Địa chỉ: Sô´26/8, Đường Phạm Văn Chiêu, Phường Số 12 Số 12 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727703

Tên bưu cục: Phạm Văn Chiêu -2

Điện thoại: 8958689

Địa chỉ: Sô´62/120, Đường Phạm Văn Chiêu, Phường Số 12 Số 12 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727719

Tên bưu cục: Phạm Văn Chiêu-3

Điện thoại: 9879124

Địa chỉ: Sô´55/10J, Đường Phạm Văn Chiêu, Phường Số 12 Số 12 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727720

Tên bưu cục: Phạm Văn Chiêu-4

Điện thoại: 9879266

Địa chỉ: Sô´57/4G, Đường Phạm Văn Chiêu, Phường Số 12 Số 12 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727723

Tên bưu cục: PHAN HUY ÍCH - 1

Điện thoại: 9893310

Địa chỉ: Sô´50/407A, Đường Phan Huy Ích, Phường Số 12 Số 12 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727722

Tên bưu cục: PHAN HUY ÍCH - 3

Điện thoại: 9878425

Địa chỉ: Sô´61/411D, Đường Phan Huy Ích, Phường Số 12 Số 12 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727701

Tên bưu cục: Quang Trung -3

Điện thoại: 9965277

Địa chỉ: Sô´15/7, Đường Quang Trung, Phường Số 12 Số 12 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727721

Tên bưu cục: Quang Trung-5

Điện thoại: 9874340

Địa chỉ: Sô´13/11, Đường Quang Trung, Phường Số 12 Số 12 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 727717

Tên bưu cục: Quang Trung-7

Điện thoại: 9875702

Địa chỉ: Sô´62, Đường Quang Trung, Phường Số 12 Số 12 Gò Vấp Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>