MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 12

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 12, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 79187, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 12, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 12, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 12, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là 79187.

2. Mã bưu chính 79187 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 79187 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 12 Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 79187 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 12, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 12, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Phường xã Số 12, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu có 5 số là 79187, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 12, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 12, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 12, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 791876

Tên bưu cục: 1154 Đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1154, Đường 30/4, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791967

Tên bưu cục: 1425 Đường 30/4

Điện thoại: 624590

Địa chỉ: Sô´1474, Đường 30/4, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791879

Tên bưu cục: 1449 Đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1449, Đường 30/4, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791950

Tên bưu cục: 1579 đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1579, Đường 30/4, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791968

Tên bưu cục: 1618 đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1618, Đường 30/4, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791954

Tên bưu cục: 1618 đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1618, Đường 30/4, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791953

Tên bưu cục: 1744 đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1744, Đường 30/4, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791969

Tên bưu cục: 1784 Đường 30/4

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´1784, Đường 30/4, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791952

Tên bưu cục: 38B Phước Thắng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´38B, Đường Phước Thắng, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791880

Tên bưu cục: 64Đ Đường Phước Thắng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´64Đ, Đường Phước Thắng, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791951

Tên bưu cục: 7/6A Phước Thắng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´7/6A, Hẻm 7, Đường Phước Thắng, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791871

Tên bưu cục: Cảng Hải Quân

Điện thoại: 621121

Địa chỉ: Sô´1436, Đường 30/4, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791877

Tên bưu cục: Cầu Cỏ May

Điện thoại: 623490

Địa chỉ: Sô´1784, Đường 30/4, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791878

Tên bưu cục: Đô Lương 2

Điện thoại: 623468

Địa chỉ: Sô´121B, Đường Đô Lương, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791872

Tên bưu cục: Ẹo Ông Từ

Điện thoại: 621124

Địa chỉ: Sô´40A, Đường Phước Thắng, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791873

Tên bưu cục: Hải Đăng

Điện thoại: 621126

Địa chỉ: Sô´97 Ô3, Đường Phước Thắng, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791874

Tên bưu cục: Phước Cơ

Điện thoại: 622066

Địa chỉ: Sô´1719, Đường 30/4, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791870

Tên bưu cục: Phước Thắng

Điện thoại: 02543.624700

Địa chỉ: Sô´1230, Đường 30/4, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791875

Tên bưu cục: Phường 12

Điện thoại: 622064

Địa chỉ: Sô´1587, Đường 30/4, Phường 12 Số 12 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>