MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 13

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 73670, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh là 73670.

2. Mã bưu chính 73670 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 73670 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 13 Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 73670 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh có 5 số là 73670, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 13, Tân Bình, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 736706

Tên bưu cục: Âu Cơ-1

Điện thoại: 8490801

Địa chỉ: Sô´15C, Đường Âu Cơ, Phường Số 13 Số 13 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736300

Tên bưu cục: Bàu Cát

Điện thoại: 02839491960

Địa chỉ: Sô´K43-45, Đường Nguyễn Hồng Đào, Phường Số 13 Số 13 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736834

Tên bưu cục: Bình Giã-1

Điện thoại: 8122753

Địa chỉ: Sô´108, Đường Bình Giã, Phường Số 13 Số 13 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736707

Tên bưu cục: Cách Mạng Tháng 8-3

Điện thoại: 8495921

Địa chỉ: Sô´415A, Đường Trường Chinh, Phường Số 13 Số 13 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736835

Tên bưu cục: Cộng Hòa -3

Điện thoại: 8122593

Địa chỉ: Sô´11/33B1, Đường B1, Phường Số 13 Số 13 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736703

Tên bưu cục: Cộng Hòa-1

Điện thoại: 8122290

Địa chỉ: Sô´628A, Đường Cộng Hòa, Phường Số 13 Số 13 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736704

Tên bưu cục: Cộng Hòa-2

Điện thoại: 8109608

Địa chỉ: Sô´81, Đường Thân Nhân Trung, Phường Số 13 Số 13 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736868

Tên bưu cục: E.TOWN

Điện thoại: 38121212

Địa chỉ: Sô´G.3C-364, Đường Cộng Hòa, Phường Số 13 Số 13 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736500

Tên bưu cục: Hòang Hoa Thám

Điện thoại: 02838102425

Địa chỉ: Sô´19D, Đường Hòang Hoa Thám, Phường Số 13 Số 13 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736838

Tên bưu cục: HOÀNG HOA THÁM - 7

Điện thoại: 8107433

Địa chỉ: Sô´43, Đường Hòang Hoa Thám, Phường Số 13 Số 13 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736705

Tên bưu cục: Hòang Hoa Thám-3

Điện thoại: 8100068

Địa chỉ: Sô´05, Đường Số 4, Phường Số 13 Số 13 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736836

Tên bưu cục: Hòang Hoa Thám-5

Điện thoại: 8122501

Địa chỉ: Sô´42hẻm C6, Đường Hòang Hoa Thám, Phường Số 13 Số 13 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736700

Tên bưu cục: Tân Việt

Điện thoại: 8490960

Địa chỉ: Sô´337, Đường Trường Chinh, Phường Số 13 Số 13 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736701

Tên bưu cục: Trương Công Định-1

Điện thoại: 8492122

Địa chỉ: Sô´190A, Đường Trương Công Định, Phường Số 13 Số 13 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736702

Tên bưu cục: Trương Công Định-2

Điện thoại: 8121643

Địa chỉ: Sô´98A, Đường Trương Công Định, Phường Số 13 Số 13 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736839

Tên bưu cục: TTCC UBND Phường 13 - Tân Bình

Điện thoại:

Địa chỉ: Hẻm 40, Đường Ấp Bắc, Phường Số 13 Số 13 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736837

Tên bưu cục: Văn Chung-1

Điện thoại: 8108257

Địa chỉ: Sô´13, Đường Văn Chung, Phường Số 13 Số 13 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>