MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 13

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 13, Quận 11, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 74350, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 13, Quận 11, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 13, Quận 11, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 13, Quận 11, Hồ Chí Minh là 74350.

2. Mã bưu chính 74350 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 74350 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 13 Quận 11, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 74350 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 13, Quận 11, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 13, Quận 11, Hồ Chí Minh có 5 số là 74350, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 13, Quận 11, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 13, Quận 11, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 743501

Tên bưu cục: Lê Đại Hành

Điện thoại: 9627968

Địa chỉ: Sô´95D, Đường Lê Đại Hành, Phường Số 13 Số 13 Quận 11 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 743604

Tên bưu cục: Nguyễn Chí Thanh

Điện thoại: 9650136

Địa chỉ: Sô´258, Đường Lãnh Binh Thăng, Phường Số 13 Số 13 Quận 11 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 743500

Tên bưu cục: Tôn Thất Hiệp

Điện thoại: 02839626873

Địa chỉ: Sô´34-36, Đường Tôn Thất Hiệp, Phường Số 13 Số 13 Quận 11 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 743502

Tên bưu cục: Tuệ Tĩnh

Điện thoại: 9627289

Địa chỉ: Sô´108, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Số 13 Số 13 Quận 11 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>