MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 13

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 13, Quận 5, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 74950, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 13, Quận 5, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 13, Quận 5, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 13, Quận 5, Hồ Chí Minh là 74950.

2. Mã bưu chính 74950 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 74950 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 13 Quận 5, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 74950 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 13, Quận 5, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 13, Quận 5, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 13, Quận 5, Hồ Chí Minh có 5 số là 74950, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 13, Quận 5, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 13, Quận 5, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 13, Quận 5, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 749660

Tên bưu cục: BCP quận 11

Điện thoại: 02838552911

Địa chỉ: Sô´26, Đường Nguyễn Thi, Phường Số 13 Số 13 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 749580

Tên bưu cục: BCP Quận 5

Điện thoại: 02838552874

Địa chỉ: Sô´26, Đường Nguyễn Thi, Phường Số 13 Số 13 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 750510

Tên bưu cục: BCP quận 6

Điện thoại: 02837559990

Địa chỉ: Sô´26, Đường Nguyễn Thi, Phường Số 13 Số 13 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 749650

Tên bưu cục: BCP quận 8

Điện thoại: 02838537735

Địa chỉ: Sô´26, Đường Nguyễn Thi, Phường Số 13 Số 13 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 748150

Tên bưu cục: BCP Trung tâm 3

Điện thoại: 02838576943

Địa chỉ: Sô´26, Đường Nguyễn Thi, Phường Số 13 Số 13 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 749570

Tên bưu cục: Đội Chuyển Phát Nhanh Chợ Lớn

Điện thoại: 38550588

Địa chỉ: Sô´26, Đường Nguyễn Thi, Phường Số 13 Số 13 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 748600

Tên bưu cục: Giao Dịch Quốc Tế Chợ Lớn

Điện thoại: 8537505

Địa chỉ: Sô´3, Đường Mạc Cửu, Phường Số 13 Số 13 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 748130

Tên bưu cục: Giao Dịch Quốc Tế Chợ Lớn

Điện thoại: 8537505

Địa chỉ: Sô´3, Đường Mạc Cửu, Phường Số 13 Số 13 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 748110

Tên bưu cục: Khai Thác Vận Chuyển Chợ Lớn

Điện thoại: 38550840

Địa chỉ: Sô´26, Đường Nguyễn Thi, Phường Số 13 Số 13 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 749575

Tên bưu cục: KHL Chợ Lớn 2

Điện thoại: 02838535485

Địa chỉ: Sô´26, Đường Nguyễn Thi, Phường Số 13 Số 13 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 749000

Tên bưu cục: Quận 5

Điện thoại: 02838551763

Địa chỉ: Sô´26, Đường Nguyễn Thi, Phường Số 13 Số 13 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 748140

Tên bưu cục: Quận 5

Điện thoại: 02838551763

Địa chỉ: Sô´26, Đường Nguyễn Thi, Phường Số 13 Số 13 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 748120

Tên bưu cục: Trung tâm Đầu Mối Chuyển Tiền

Điện thoại: 8558059

Địa chỉ: Sô´26, Đường Nguyễn Thi, Phường Số 13 Số 13 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 749590

Tên bưu cục: TTDVKH Chợ Lớn

Điện thoại: 02838576943

Địa chỉ: Sô´01, Đường Trịnh Hoài Đức, Phường Số 13 Số 13 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 748090

Tên bưu cục: VP BĐTT Chợ Lớn

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´26, Đường Nguyễn Thi, Phường Số 13 Số 13 Quận 5 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>