MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 14

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 71700, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh là 71700.

2. Mã bưu chính 71700 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 71700 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 14 Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 71700 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh có 5 số là 71700, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 717002

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Bạch Đằng, Phường Số 14 Số 14 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717051

Tên bưu cục: Lê Quang Định -3

Điện thoại: 5510154

Địa chỉ: Sô´186, Đường Lê Quang Định, Phường Số 14 Số 14 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717038

Tên bưu cục: NƠ TRANG LONG - 5

Điện thoại: 5101739

Địa chỉ: Sô´28 BIS, Đường Nơ Trang Long, Phường Số 14 Số 14 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717001

Tên bưu cục: Nơ Trang Long-1

Điện thoại: 5100553

Địa chỉ: Sô´36, Đường Nơ Trang Long, Phường Số 14 Số 14 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717052

Tên bưu cục: Phan Văn Trị -7

Điện thoại: 5164719

Địa chỉ: Sô´155, Đường Phan Văn Trị, Phường Số 14 Số 14 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>