MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 14

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 14, Quận 10, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 74000, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 14, Quận 10, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 14, Quận 10, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 14, Quận 10, Hồ Chí Minh là 74000.

2. Mã bưu chính 74000 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 74000 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 14 Quận 10, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 74000 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 14, Quận 10, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 14, Quận 10, Hồ Chí Minh có 5 số là 74000, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 14, Quận 10, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 14, Quận 10, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 14, Quận 10, Hồ Chí Minh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 742610

Tên bưu cục: BCP Nội Tỉnh

Điện thoại: 02838659219

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 740160

Tên bưu cục: BCP Quận 10

Điện thoại: 02838659220

Địa chỉ: Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 740280

Tên bưu cục: BCP Trung tâm 4

Điện thoại: 02838659219

Địa chỉ: Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 740020

Tên bưu cục: Bưu Chính Uỷ Thác

Điện thoại: 02838659219

Địa chỉ: Sô´270bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 740822

Tên bưu cục: Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´270, Hẻm 252, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 700940

Tên bưu cục: Chuyển phát nhanh

Điện thoại: 02838650452

Địa chỉ: Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 740010

Tên bưu cục: Datapost Hcm

Điện thoại: 8649205

Địa chỉ: Sô´270Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 740007

Tên bưu cục: Diên Hồng

Điện thoại: 8663076

Địa chỉ: Sô´5E, Lô nhà E, Khu cư xá Diên Hồng, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 740180

Tên bưu cục: Đội chuyển phát nhanh Chợ Lớn

Điện thoại: 38688696

Địa chỉ: Sô´354/1/1, Hẻm 354, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 700930

Tên bưu cục: DP - Hồ Chí Minh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 700910

Tên bưu cục: Hồ Chí Minh LT

Điện thoại: 08.38650462

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 700920

Tên bưu cục: Hồ Chí Minh NT

Điện thoại: 02838647864

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 740165

Tên bưu cục: KHL Chợ Lớn 1

Điện thoại: 02838653868

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 740005

Tên bưu cục: Lý Thường Kiệt

Điện thoại: 8660913

Địa chỉ: Sô´90A/D1, Hẻm 90, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 740002

Tên bưu cục: Lý Thường Kiệt 3

Điện thoại: 8666138

Địa chỉ: Sô´176, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 740270

Tên bưu cục: MTV In Tem

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 700955

Tên bưu cục: ND - Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38650456

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 740003

Tên bưu cục: Nguyễn Tri Phương

Điện thoại: 8665109

Địa chỉ: Sô´557/T2, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 740030

Tên bưu cục: Phú Thọ

Điện thoại: 0909850540

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 700959

Tên bưu cục: TC - Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)38649397

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14 Số 14 Quận 10 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>