MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 2

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng là Mã bưu chính 67479, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng là 67479.

2. Mã bưu chính 67479 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 67479 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 2 Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 67479 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Mã bưu chính Phường xã Số 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng có 5 số là 67479, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 674791

Tên bưu cục: Bảo Lộc 2

Điện thoại: 3717796

Địa chỉ: Sô´02, Đường Ký Con, Phường 2 Số 2 Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674792

Tên bưu cục: Nguyễn Công Trứ

Điện thoại: 3718198

Địa chỉ: Sô´263, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 2 Số 2 Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674790

Tên bưu cục: Nguyễn Công Trứ

Điện thoại: 02633866565

Địa chỉ: Sô´239, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường 2 Số 2 Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674842

Tên bưu cục: Nguyễn Khuyến

Điện thoại: 718817

Địa chỉ: Sô´13A, Đường Nguyễn Khuyến, Phường Số 2 Số 2 Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674843

Tên bưu cục: Phan Đình Phùng

Điện thoại: 718849

Địa chỉ: Sô´76B, Đường Phan Đình Phùng, Phường Số 2 Số 2 Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 674844

Tên bưu cục: Phan Đình Phùng 1

Điện thoại: 719359

Địa chỉ: Sô´147, Đường Phan Đình Phùng, Phường Số 2 Số 2 Bảo Lộc Lâm Đồng

Xem chi tiết>>