MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 2

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 73640, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh là 73640.

2. Mã bưu chính 73640 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 73640 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 2 Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 73640 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh có 5 số là 73640, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 736514

Tên bưu cục: (EMS) Đại lý Golden Energy

Điện thoại: 08.39970311

Địa chỉ: Sô´13, Đường Phan Đình Giót, Phường Số 2 Số 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736513

Tên bưu cục: [EMS] Đại lý Anpha

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´6, Đường Sông Đáy, Phường Số 2 Số 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736402

Tên bưu cục: Bạch Đằng-2

Điện thoại: 8486192

Địa chỉ: Sô´135, Đường Bạch Đằng, Phường Số 2 Số 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736401

Tên bưu cục: Bạch Đằng-3

Điện thoại: 8489488

Địa chỉ: Sô´A19, Đường Bạch Đằng, Phường Số 2 Số 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736540

Tên bưu cục: BCP Gò Vấp A

Điện thoại: 02839899980

Địa chỉ: Sô´2B/2, Đường Bạch Đằng, Phường Số 2 Số 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736520

Tên bưu cục: BCP Tân Bình

Điện thoại: 02839972996

Địa chỉ: Sô´2B/2, Đường Bạch Đằng, Phường Số 2 Số 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736482

Tên bưu cục: HỒNG HÀ - 2

Điện thoại: 8485897

Địa chỉ: Hẻm 27, Đường Hồng Hà, Phường Số 2 Số 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736404

Tên bưu cục: Hồng Hà-1

Điện thoại: 8485794

Địa chỉ: Sô´86, Đường Hồng Hà, Phường Số 2 Số 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736512

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´357, Đường Hòang Văn Thụ, Phường Số 2 Số 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736110

Tên bưu cục: Khai Thác Vận Chuyển Gia Định 2

Điện thoại: 38489642

Địa chỉ: Sô´2B/2, Đường Bạch Đằng, Phường Số 2 Số 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736403

Tên bưu cục: Lê Văn Sỹ-2

Điện thoại: 9907421

Địa chỉ: Sô´451, Đường Lê Văn Sỹ, Phường Số 2 Số 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736400

Tên bưu cục: Phạm Văn Hai

Điện thoại: 02839912885

Địa chỉ: Sô´130/C10, Hẻm 130c, Đường Phạm Văn Hai, Phường Số 2 Số 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736405

Tên bưu cục: Phổ Quang-1

Điện thoại: 9970305

Địa chỉ: Sô´11, Đường Phổ Quang, Phường Số 2 Số 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 737243

Tên bưu cục: Sân Bay Tân Sơn Nhất

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´45, Đường Trường Sơn, Phường Số 2 Số 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736511

Tên bưu cục: Tân Sơn Nhất

Điện thoại: 38455102

Địa chỉ: Đường Trường Sơn, Phường Số 2 Số 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736600

Tên bưu cục: Tân Sơn Nhất

Điện thoại: 02835470051

Địa chỉ: Sô´2B/2, Đường Bạch Đằng, Phường Số 2 Số 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736515

Tên bưu cục: Tân Sơn Nhất TC (EMS)

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Phổ Quang, Phường Số 2 Số 2 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>