MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 2

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 2, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 79100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 2, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 2, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 2, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là 79100.

2. Mã bưu chính 79100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 79100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 2 Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 79100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 2, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 2, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Phường xã Số 2, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu có 5 số là 79100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 2, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 2, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 2, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 791006

Tên bưu cục: 02 Ngô Văn Huyền

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´02, Đường Ngô Văn Huyền, Phường 2 Số 2 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791011

Tên bưu cục: 115 Thùy Vân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´115, Đường Thùy Vân, Phường 2 Số 2 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791009

Tên bưu cục: 169 Thùy Vân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´169, Đường Thùy Vân, Phường 2 Số 2 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791008

Tên bưu cục: 264 Phan Chu Trinh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´264, Đường Phan Chu Chinh, Phường 2 Số 2 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791007

Tên bưu cục: 54 Hoàng Hoa Thám

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´54, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 2 Số 2 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791010

Tên bưu cục: 57 Thùy Vân

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´57, Đường Thùy Vân, Phường 2 Số 2 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791000

Tên bưu cục: Bãi Sau

Điện thoại: 858232

Địa chỉ: Sô´64, Đường Võ Thị Sáu, Phường 2 Số 2 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791001

Tên bưu cục: Hoàng Hoa Thám 1

Điện thoại: 525334

Địa chỉ: Sô´70, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 2 Số 2 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791097

Tên bưu cục: Hoàng Hoa Thám 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´164, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 2 Số 2 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791002

Tên bưu cục: Phường 2

Điện thoại: 525331

Địa chỉ: Sô´61, Đường Phan Chu Chinh, Phường 2 Số 2 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791005

Tên bưu cục: Thùy Vân 1

Điện thoại: 524330

Địa chỉ: Sô´01, Đường Thùy Vân, Phường 2 Số 2 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791003

Tên bưu cục: Võ Thị Sáu 1

Điện thoại: 525968

Địa chỉ: Sô´44, Đường Võ Thị Sáu, Phường 2 Số 2 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 791004

Tên bưu cục: Võ Thị Sáu 2

Điện thoại: 525964

Địa chỉ: Sô´94, Đường Võ Thị Sáu, Phường 2 Số 2 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>