MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 2

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 2, Tân An, Long An là Mã bưu chính 85106, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 2, Tân An, Long An.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 2, Tân An, Long An là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 2, Tân An, Long An là 85106.

2. Mã bưu chính 85106 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 85106 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 2 Tân An, Long An.

Ngoài ra, Mã bưu chính 85106 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 2, Tân An, Long An.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 2, Tân An, Long An

Mã bưu chính Phường xã Số 2, Tân An, Long An có 5 số là 85106, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 2, Tân An, Long An

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 2, Tân An, Long An, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 2, Tân An, Long An sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 851166

Tên bưu cục: 01

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 1, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851170

Tên bưu cục: BCP Tân An

Điện thoại: 02723522008

Địa chỉ: Sô´1, Đường Quốc Lộ 1, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 850100

Tên bưu cục: KT Long An

Điện thoại: 02723821597

Địa chỉ: Sô´01, Đường Quốc Lộ 1, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 850000

Tên bưu cục: Tân An

Điện thoại: 02723522007

Địa chỉ: Sô´1, Đường Quốc Lộ 1, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 850010

Tên bưu cục: Tân An

Điện thoại: 072821597

Địa chỉ: Sô´1, Đường Quốc Lộ 1, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851060

Tên bưu cục: Tân An Số 1

Điện thoại: 072832007

Địa chỉ: Sô´354, Đường Quốc Lộ 62, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851063

Tên bưu cục: Tân An Số 10

Điện thoại: 072833001

Địa chỉ: Sô´61, Đường Hùng Vương, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851064

Tên bưu cục: Tân An Số 13

Điện thoại: 072834009

Địa chỉ: Sô´62, Đường Lê Văn Tao, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851065

Tên bưu cục: Tân An Số 29

Điện thoại: 072820020

Địa chỉ: Sô´54, Đường Quốc Lộ 1, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851061

Tên bưu cục: Tân An Số 3

Điện thoại: 072832503

Địa chỉ: Sô´88, Đường Hùng Vương, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851066

Tên bưu cục: Tân An Số 30

Điện thoại: 072820019

Địa chỉ: Sô´163, Đường Huỳnh Văn Gấm, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851067

Tên bưu cục: Tân An Số 31

Điện thoại: 072830015

Địa chỉ: Sô´23, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851069

Tên bưu cục: Tân An Số 33

Điện thoại: 072829427

Địa chỉ: Sô´103, Đường Quốc Lộ 1, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851068

Tên bưu cục: Tân An Số 34

Điện thoại: 072521012

Địa chỉ: Sô´12, Đường Mai Thị Tốt, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851161

Tên bưu cục: Tân An số 51

Điện thoại: 072523019

Địa chỉ: Sô´23, Đường Hùng Vương, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851162

Tên bưu cục: Tân An số 53

Điện thoại: 072521010

Địa chỉ: Sô´15, Đường Huỳnh Văn Gấm, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851163

Tên bưu cục: Tân An số 54

Điện thoại: 072522010

Địa chỉ: Sô´113, Đường Quốc Lộ 1, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851164

Tên bưu cục: Tân An số 55

Điện thoại: 072820012

Địa chỉ: Sô´03, Đường Phan Đình Phùng, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851062

Tên bưu cục: Tân An Số 6

Điện thoại: 072832003

Địa chỉ: Sô´61, Đường Quốc Lộ 62, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 851165

Tên bưu cục: Tân An số 61

Điện thoại: 072525146

Địa chỉ: Sô´108, Đường Quốc Lộ 62, Phường 2 Số 2 Tân An Long An

Xem chi tiết>>