MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 2

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 2, Sóc Trăng, Sóc Trăng là Mã bưu chính 95106, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 2, Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 2, Sóc Trăng, Sóc Trăng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 2, Sóc Trăng, Sóc Trăng là 95106.

2. Mã bưu chính 95106 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 95106 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 2 Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 95106 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 2, Sóc Trăng, Sóc Trăng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 2, Sóc Trăng, Sóc Trăng

Mã bưu chính Phường xã Số 2, Sóc Trăng, Sóc Trăng có 5 số là 95106, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 2, Sóc Trăng, Sóc Trăng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 2, Sóc Trăng, Sóc Trăng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 2, Sóc Trăng, Sóc Trăng sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 951148

Tên bưu cục: 1/18 Phú Lợi 1

Điện thoại: 616996

Địa chỉ: Sô´349, Đường Phú Lợi 1, Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951147

Tên bưu cục: 100 Trần Hưng Đạo

Điện thoại: 615461

Địa chỉ: Sô´124, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951154

Tên bưu cục: 173 Trần Bình Trọng

Điện thoại: 3628369

Địa chỉ: Sô´173, Đường Trần Bình Trọng, Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951151

Tên bưu cục: 19B Quốc Lộ 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´19B, Đường Quốc Lộ 1a ( Khóm 3 Phường 2), Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951073

Tên bưu cục: 58a Quốc Lộ 1a

Điện thoại: 3615440

Địa chỉ: Sô´605, Đường Quốc Lộ 1a ( Khóm 4 Phường 2), Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951071

Tên bưu cục: 65a Trần Hưng Đạo

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´65A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951153

Tên bưu cục: 72 Trương Công Định

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´72, Đường Trương Công Định, Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951150

Tên bưu cục: 81A Quốc lộ 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´800, Đường Quốc Lộ 1a ( Khóm 7 Phường 2 ), Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951069

Tên bưu cục: Bạch Đằng

Điện thoại: 615456

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951063

Tên bưu cục: Bến Xe B

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´70, Đường Quốc Lộ 1a ( Khóm 4 Phường 2), Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951064

Tên bưu cục: Bình An

Điện thoại: 826808

Địa chỉ: Sô´760, Đường Quốc Lộ 1a ( Khóm 7 Phường 2 ), Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 950030

Tên bưu cục: Điện Báo

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951149

Tên bưu cục: Hẻm Bưng Xúc

Điện thoại:

Địa chỉ: Ngõ Bưng Xúc, Đường Phú Lợi 1, Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951067

Tên bưu cục: Hoàng Mai

Điện thoại: 614330

Địa chỉ: Sô´90A, Đường Quốc Lộ 1A ( Khóm 3 phường 2), Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951060

Tên bưu cục: Khánh Hùng

Điện thoại: 820258

Địa chỉ: Sô´197, Đường Trương Công Định, Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951065

Tên bưu cục: Nguyễn Trung Trực

Điện thoại: 613935

Địa chỉ: Sô´16, Đường Nguyễn Trung trực, Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951152

Tên bưu cục: Nhã Phương

Điện thoại: 3625469

Địa chỉ: Sô´182, Đường Trương Công Định, Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951068

Tên bưu cục: Phú Lợi

Điện thoại: 615419

Địa chỉ: Sô´86, Đường Phú Lợi 1, Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951070

Tên bưu cục: Quốc Lộ 1

Điện thoại: 615412

Địa chỉ: Sô´710, Đường Quốc Lộ 1a ( Khóm 7 Phường 2 ), Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951066

Tên bưu cục: Số 2

Điện thoại: 613940

Địa chỉ: Sô´34, Đường Quốc Lộ 1A ( Khóm 4 phường 2), Phường 2 Số 2 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>