MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 24

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 71710, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh là 71710.

2. Mã bưu chính 71710 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 71710 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 24 Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 71710 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh có 5 số là 71710, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 717100

Tên bưu cục: Bạch Đằng-1

Điện thoại: 8430612

Địa chỉ: Sô´294C, Đường Bạch Đằng, Phường Số 24 Số 24 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717102

Tên bưu cục: Bạch Đằng-4

Điện thoại: 5116490

Địa chỉ: Sô´20, Đường Bạch Đằng, Phường Số 24 Số 24 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717167

Tên bưu cục: Bạch Đằng-6

Điện thoại: 5116232

Địa chỉ: Sô´106, Đường Bạch Đằng, Phường Số 24 Số 24 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717168

Tên bưu cục: Bùi Đình Túy-3

Điện thoại: 5116835

Địa chỉ: Sô´151, Đường Bùi Đình Túy, Phường Số 24 Số 24 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717101

Tên bưu cục: Đinh Bộ Lĩnh-1

Điện thoại: 8995515

Địa chỉ: Sô´22A, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Số 24 Số 24 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717171

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´26, Đường Huỳnh Đình Hai, Phường Số 24 Số 24 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717169

Tên bưu cục: Xô Viết Nghệ Tỉnh-6

Điện thoại: 5116752

Địa chỉ: Sô´379, Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường Số 24 Số 24 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>