MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 25

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 71720, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh là 71720.

2. Mã bưu chính 71720 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 71720 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 25 Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 71720 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh có 5 số là 71720, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 717241

Tên bưu cục: ĐIỆN BIÊN PHỦ - 4

Điện thoại: 5127007

Địa chỉ: Sô´152/42B, Đường Điện Biên Phủ, Khu cư xá Tân Cảng, Phường Số 25 Số 25 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717243

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´524, Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường Số 25 Số 25 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717205

Tên bưu cục: Tân Cảng-2

Điện thoại: 5106394

Địa chỉ: Sô´148/8bis, Đường Ung Văn Khiêm, Phường Số 25 Số 25 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717200

Tên bưu cục: Văn Thánh

Điện thoại: 8995733

Địa chỉ: Sô´8, Đường Điện Biên Phủ, Phường Số 25 Số 25 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717240

Tên bưu cục: VĂN THÁNH BẮC - 1

Điện thoại: 5127469

Địa chỉ: Sô´2C/C143/3B, Đường Ung Văn Khiêm, Khu chung cư 143/3b, Phường Số 25 Số 25 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717203

Tên bưu cục: Văn Thánh Bắc-1

Điện thoại: 8980023

Địa chỉ: Sô´K12, Đường D2, Phường Số 25 Số 25 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717235

Tên bưu cục: Văn Thánh Bắc-2

Điện thoại: 5125720

Địa chỉ: Sô´103, Đường D2, Phường Số 25 Số 25 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717236

Tên bưu cục: Văn Thánh Bắc-3

Điện thoại: 5121315

Địa chỉ: Sô´84, Đường D2, Phường Số 25 Số 25 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717202

Tên bưu cục: Văn Thánh-1

Điện thoại: 5122581

Địa chỉ: Sô´46C4, Đường Điện Biên Phủ, Phường Số 25 Số 25 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717201

Tên bưu cục: Xô Viết Nghệ Tỉnh - 3

Điện thoại: 5116368

Địa chỉ: Sô´860/60X/41, Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường Số 25 Số 25 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717237

Tên bưu cục: Xô Viết Nghệ Tỉnh-10

Điện thoại: 5116823

Địa chỉ: Sô´714/60, Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường Số 25 Số 25 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717238

Tên bưu cục: Xô Viết Nghệ Tỉnh-5

Điện thoại: 5117382

Địa chỉ: Sô´860/30, Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường Số 25 Số 25 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717239

Tên bưu cục: Xô Viết Nghệ Tỉnh-8

Điện thoại: 5117579

Địa chỉ: Sô´720, Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh, Phường Số 25 Số 25 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>