MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 26

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 71730, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh là 71730.

2. Mã bưu chính 71730 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 71730 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 26 Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 71730 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh có 5 số là 71730, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 717300

Tên bưu cục: Bến Xe Miền Đông

Điện thoại: 5117818

Địa chỉ: Sô´347, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Số 26 Số 26 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717303

Tên bưu cục: Chu Văn An-3

Điện thoại: 5116435

Địa chỉ: Sô´374, Lô nhà A1, Khu cư xá Chu Văn An, Phường Số 26 Số 26 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717345

Tên bưu cục: Chu Văn An-4

Điện thoại: 5117294

Địa chỉ: Sô´23D4, Lô nhà C, Khu cư xá Chu Văn An, Phường Số 26 Số 26 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717354

Tên bưu cục: ĐINH BỘ LĨNH - 8

Điện thoại: 5110039

Địa chỉ: Sô´1A1, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Số 26 Số 26 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717304

Tên bưu cục: Đinh Bộ Lĩnh-2

Điện thoại: 5114795

Địa chỉ: Sô´139, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Số 26 Số 26 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717346

Tên bưu cục: Đinh Bộ Lĩnh-3

Điện thoại: 5117021

Địa chỉ: Sô´78/1, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Số 26 Số 26 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717348

Tên bưu cục: Đinh Bộ Lĩnh-4

Điện thoại: 5116195

Địa chỉ: Sô´61, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Số 26 Số 26 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717347

Tên bưu cục: Đinh Bộ lĩnh-5

Điện thoại: 5117639

Địa chỉ: Sô´164, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Số 26 Số 26 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717349

Tên bưu cục: Đinh Bộ Lĩnh-6

Điện thoại: 5114840

Địa chỉ: Sô´367, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Số 26 Số 26 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717350

Tên bưu cục: Đinh Bộ Lĩnh-7

Điện thoại: 5117861

Địa chỉ: Sô´371, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Số 26 Số 26 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717206

Tên bưu cục: Hộp thư công cộng

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Xí, Phường Số 26 Số 26 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717351

Tên bưu cục: Quốc Lộ 13-1

Điện thoại: 5117047

Địa chỉ: Sô´11, Đường Quốc Lộ 13, Phường Số 26 Số 26 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717352

Tên bưu cục: Quốc Lộ 13-2

Điện thoại: 5112655

Địa chỉ: Sô´68, Đường Quốc Lộ 13, Phường Số 26 Số 26 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717204

Tên bưu cục: Tân Cảng-1

Điện thoại: 8991301

Địa chỉ: Sô´79/13F, Đường Nguyễn Xí, Phường Số 26 Số 26 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717355

Tên bưu cục: XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH - 12

Điện thoại: 5118140

Địa chỉ: Sô´433, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Số 26 Số 26 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 717302

Tên bưu cục: Xô Viết Nghệ Tỉnh - 2

Điện thoại: 5116317

Địa chỉ: Sô´625A, Đường Bình Quới, Phường Số 26 Số 26 Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>