MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 3

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 3, Đông Hà, Quảng Trị là Mã bưu chính 52118, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 3, Đông Hà, Quảng Trị.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 3, Đông Hà, Quảng Trị là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 3, Đông Hà, Quảng Trị là 52118.

2. Mã bưu chính 52118 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 52118 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 3 Đông Hà, Quảng Trị.

Ngoài ra, Mã bưu chính 52118 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 3, Đông Hà, Quảng Trị.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 3, Đông Hà, Quảng Trị

Mã bưu chính Phường xã Số 3, Đông Hà, Quảng Trị có 5 số là 52118, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 3, Đông Hà, Quảng Trị

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 3, Đông Hà, Quảng Trị, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 3, Đông Hà, Quảng Trị sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 521185

Tên bưu cục: 132 Trần Hưng Đạo

Điện thoại: 855963

Địa chỉ: Sô´132, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3 Số 3 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521182

Tên bưu cục: Cao Đẳng Sư Phạm

Điện thoại: 585917

Địa chỉ: Khu phố 5, Phường 3 Số 3 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521184

Tên bưu cục: Chợ Phường 3

Điện thoại: 855926

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường 3 Số 3 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521197

Tên bưu cục: Đường 9

Điện thoại: 0533852083

Địa chỉ: Khu phố 7, Phường 3 Số 3 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521183

Tên bưu cục: Km3

Điện thoại: 585903

Địa chỉ: Khu phố 5, Phường 3 Số 3 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521180

Tên bưu cục: Phường 3

Điện thoại: 02333857748

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường 3 Số 3 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>