MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 3

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 3, Đà Lạt, Lâm Đồng là Mã bưu chính 67100, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 3, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 3, Đà Lạt, Lâm Đồng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 3, Đà Lạt, Lâm Đồng là 67100.

2. Mã bưu chính 67100 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 67100 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 3 Đà Lạt, Lâm Đồng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 67100 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 3, Đà Lạt, Lâm Đồng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 3, Đà Lạt, Lâm Đồng

Mã bưu chính Phường xã Số 3, Đà Lạt, Lâm Đồng có 5 số là 67100, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 3, Đà Lạt, Lâm Đồng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 3, Đà Lạt, Lâm Đồng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 3, Đà Lạt, Lâm Đồng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 671073

Tên bưu cục: An Bình

Điện thoại: 532880, 532883

Địa chỉ: Sô´72, Đường An Bình, Phường 3 Số 3 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671000

Tên bưu cục: Bến Xe

Điện thoại: 835729

Địa chỉ: Đường 3 Tháng 4, Phường 3 Số 3 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671081

Tên bưu cục: HTCC

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Bến xe LT, Ngõ Khu A, Đường Tô Hiến Thành, Phường 3 Số 3 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671040

Tên bưu cục: Trần Phú

Điện thoại: 02633532728

Địa chỉ: Sô´06, Đường Trần Phú, Phường 3 Số 3 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 671090

Tên bưu cục: Trung tâm hành chính tỉnh

Điện thoại: 02633550578

Địa chỉ: Sô´36, Đường Trần Phú, Phường 3 Số 3 Đà Lạt Lâm Đồng

Xem chi tiết>>