MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 3

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 3, Bến Tre, Bến Tre là Mã bưu chính 93113, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 3, Bến Tre, Bến Tre.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 3, Bến Tre, Bến Tre là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 3, Bến Tre, Bến Tre là 93113.

2. Mã bưu chính 93113 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 93113 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 3 Bến Tre, Bến Tre.

Ngoài ra, Mã bưu chính 93113 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 3, Bến Tre, Bến Tre.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 3, Bến Tre, Bến Tre

Mã bưu chính Phường xã Số 3, Bến Tre, Bến Tre có 5 số là 93113, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 3, Bến Tre, Bến Tre

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 3, Bến Tre, Bến Tre, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 3, Bến Tre, Bến Tre sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 931143

Tên bưu cục: 30-4

Điện thoại: 510288

Địa chỉ: Sô´77A, Đường 30/4, Phường 3 Số 3 Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 930000

Tên bưu cục: Bến Tre

Điện thoại: 02753822162

Địa chỉ: Sô´3/1, Đường Đồng Khởi, Phường 3 Số 3 Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 934300

Tên bưu cục: KHL Bến Tre

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường 3 Tháng 2, Phường 3 Số 3 Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931142

Tên bưu cục: Phú Khương 10

Điện thoại: 560100

Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Phường 3 Số 3 Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931140

Tên bưu cục: Phường 3

Điện thoại: 812102

Địa chỉ: Đường Đồng Khởi, Phường 3 Số 3 Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931016

Tên bưu cục: Số 17

Điện thoại: 815333

Địa chỉ: Sô´39, Đường Ngô Quyền, Phường 3 Số 3 Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 931148

Tên bưu cục: Trung tâm dich vụ tin học

Điện thoại: 3825754

Địa chỉ: Đường 3 Tháng 2, Phường 3 Số 3 Bến Tre Bến Tre

Xem chi tiết>>