MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 3

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 3, Sóc Trăng, Sóc Trăng là Mã bưu chính 95119, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 3, Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 3, Sóc Trăng, Sóc Trăng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 3, Sóc Trăng, Sóc Trăng là 95119.

2. Mã bưu chính 95119 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 95119 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 3 Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 95119 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 3, Sóc Trăng, Sóc Trăng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 3, Sóc Trăng, Sóc Trăng

Mã bưu chính Phường xã Số 3, Sóc Trăng, Sóc Trăng có 5 số là 95119, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 3, Sóc Trăng, Sóc Trăng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 3, Sóc Trăng, Sóc Trăng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 3, Sóc Trăng, Sóc Trăng sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 951197

Tên bưu cục: 129 Đường 30/4

Điện thoại: 615425

Địa chỉ: Sô´129, Đường 30/4, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951265

Tên bưu cục: 217d Lê Hồng Phong

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´247, Đường Lê Hồng Phong, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951266

Tên bưu cục: 242A Lê Hồng Phong

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´298, Đường Lê Hồng Phong, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951269

Tên bưu cục: 337 B Lê Hồng Phong

Điện thoại: 625337

Địa chỉ: Sô´373, Đường Lê Hồng Phong, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951196

Tên bưu cục: 391 Đường 30/4

Điện thoại: 615418

Địa chỉ: Sô´391, Đường 30/4, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951264

Tên bưu cục: 448a Vành Đai Cổng Đỏ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´197, Đường Dương Minh Quan, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951267

Tên bưu cục: 490 Lê Hồng Phong

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´580, Đường Lê Hồng Phong, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951268

Tên bưu cục: 51 Lê Hồng Phong

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´51, Đường Lê Hồng Phong, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951198

Tên bưu cục: 67 Nguyễn Thị Minh Khai

Điện thoại: 615427

Địa chỉ: Sô´79, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951050

Tên bưu cục: BCP Sóc Trăng

Điện thoại: 02993828966

Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 950900

Tên bưu cục: Hệ 1 Sóc Trăng

Điện thoại: 02993820051

Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 950100

Tên bưu cục: KT Sóc Trăng

Điện thoại: 02993822250

Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951194

Tên bưu cục: Lê Hồng Phong

Điện thoại: 613945

Địa chỉ: Sô´147, Đường Lê Hồng Phong, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951193

Tên bưu cục: Mùa Xuân

Điện thoại: 820257

Địa chỉ: Sô´559, Đường Lê Hồng Phong, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 950020

Tên bưu cục: Phbc

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần hưng đạo, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951190

Tên bưu cục: Sân Bay

Điện thoại: 812702

Địa chỉ: Sô´533, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951195

Tên bưu cục: Số 5

Điện thoại: 613989

Địa chỉ: Sô´346, Đường Lê hồng phong, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 954216

Tên bưu cục: số 669

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´669, Đường 30/4, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951192

Tên bưu cục: Số 7

Điện thoại: 614567

Địa chỉ: Sô´1, Đường Lê Duẩn, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 950000

Tên bưu cục: Sóc Trăng

Điện thoại: 02993820051

Địa chỉ: Sô´01, Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3 Số 3 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>