MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 4

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 73600, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh là 73600.

2. Mã bưu chính 73600 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 73600 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 4 Tân Bình, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 73600 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Số 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh có 5 số là 73600, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh sau đây:

1  ... Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 736150

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục Agents

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736140

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục Ba Vì

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736102

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục Đội giao nhận

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736106

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục Đội phát hàng

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736107

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục Đội phát Q1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736108

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục Đội phát QTB

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736104

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục Phát hàng quốc tế

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736105

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục Phát tại quầy Ba Vì

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736109

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục Phát tại quầy HTM

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736160

Tên bưu cục: [EMS] Bưu cục UPS

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736115

Tên bưu cục: [EMS] COD TP.HCM

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´20, Đường Cộng Hòa, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 700915

Tên bưu cục: [EMS] HCM EMS QT

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736111

Tên bưu cục: [EMS] HCM EMS QT (Chuyển hoàn)

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736112

Tên bưu cục: [EMS] Hồ Chí Minh EMS QT NDD

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736103

Tên bưu cục: [EMS] Phát hoàn

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´36, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736101

Tên bưu cục: Ba Vì - 1

Điện thoại: 8458999

Địa chỉ: Sô´36BIS, Đường Ba Vì, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736004

Tên bưu cục: Cách Mạng Tháng 8-1

Điện thoại: 8440562

Địa chỉ: Sô´68, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736005

Tên bưu cục: Cách Mạng Tháng 8-2

Điện thoại: 8446256

Địa chỉ: Sô´370, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736335

Tên bưu cục: Công Ty DHL

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´4, Đường Phan Thúc Duyên, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 736145

Tên bưu cục: Đại lý TECS (EMS)

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´6, Đường Thăng Long, Phường Số 4 Số 4 Tân Bình Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>