MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 4

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 4, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 79321, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 4, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 4, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 4, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu là 79321.

2. Mã bưu chính 79321 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 79321 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 4 Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 79321 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 4, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 4, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Phường xã Số 4, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu có 5 số là 79321, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 4, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 4, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 4, Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 793211

Tên bưu cục: 104 Lê Hồng Phong

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´104, Đường Lê Hồng Phong, Phường 4 Số 4 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793386

Tên bưu cục: 310 Lê Hồng Phong

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´310, Hẻm 60, Đường Lê Hồng Phong, Phường 4 Số 4 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793387

Tên bưu cục: 68 Cô Giang

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´68, Đường Cô Giang, Phường 4 Số 4 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793220

Tên bưu cục: Lê Hồng Phong 2

Điện thoại: 858011

Địa chỉ: Sô´100, Đường Lê Hồng Phong, Phường 4 Số 4 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793210

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Trỗi

Điện thoại: 859090

Địa chỉ: Sô´19A, Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 4 Số 4 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 793212

Tên bưu cục: Tú Xương 1

Điện thoại: 542058

Địa chỉ: Sô´28, Đường Tú Xương, Phường 4 Số 4 Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>