MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 4

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 4, Trà Vinh, Trà Vinh là Mã bưu chính 94108, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 4, Trà Vinh, Trà Vinh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 4, Trà Vinh, Trà Vinh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 4, Trà Vinh, Trà Vinh là 94108.

2. Mã bưu chính 94108 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 94108 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 4 Trà Vinh, Trà Vinh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 94108 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 4, Trà Vinh, Trà Vinh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 4, Trà Vinh, Trà Vinh

Mã bưu chính Phường xã Số 4, Trà Vinh, Trà Vinh có 5 số là 94108, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 4, Trà Vinh, Trà Vinh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 4, Trà Vinh, Trà Vinh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 4, Trà Vinh, Trà Vinh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 941140

Tên bưu cục: BCP Trà Vinh

Điện thoại: 0294.3854560

Địa chỉ: Sô´70, Đường Hùng Vương, Phường Số 4 Số 4 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941150

Tên bưu cục: Hành Chính Công

Điện thoại: 0294.3854666

Địa chỉ: Sô´70 A, Đường Hùng Vương, Phường Số 4 Số 4 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941081

Tên bưu cục: Ki - Ốt Số 20

Điện thoại: 855989

Địa chỉ: Đường Bạch Đằng, Phường Số 4 Số 4 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941080

Tên bưu cục: Ki - Ốt Số 4

Điện thoại: 854424

Địa chỉ: Đường Bạch Đằng, Phường Số 4 Số 4 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 941082

Tên bưu cục: Ki -ốt Số 28

Điện thoại: 852746

Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, Phường Số 4 Số 4 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 940100

Tên bưu cục: KT Trà Vinh

Điện thoại: 0294.3854705

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường Số 4 Số 4 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 940900

Tên bưu cục: Trà Vinh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´70, Đường Hùng Vương, Phường Số 4 Số 4 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 940000

Tên bưu cục: Trà Vinh

Điện thoại: 0294.3855186

Địa chỉ: Sô´70A, Đường Hùng Vương, Phường Số 4 Số 4 Trà Vinh Trà Vinh

Xem chi tiết>>