MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 4

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 4, Sóc Trăng, Sóc Trăng là Mã bưu chính 95133, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 4, Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 4, Sóc Trăng, Sóc Trăng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 4, Sóc Trăng, Sóc Trăng là 95133.

2. Mã bưu chính 95133 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 95133 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 4 Sóc Trăng, Sóc Trăng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 95133 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 4, Sóc Trăng, Sóc Trăng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 4, Sóc Trăng, Sóc Trăng

Mã bưu chính Phường xã Số 4, Sóc Trăng, Sóc Trăng có 5 số là 95133, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 4, Sóc Trăng, Sóc Trăng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 4, Sóc Trăng, Sóc Trăng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 4, Sóc Trăng, Sóc Trăng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 951355

Tên bưu cục: 12 Đồng Khởi

Điện thoại: 615459

Địa chỉ: Sô´12, Đường Đồng khởi, Phường 4 Số 4 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951336

Tên bưu cục: 568 Vành Đai Lý Thường Kiệt

Điện thoại: 615429

Địa chỉ: Sô´568, Đường Vành đai lý thường kiệt, Phường 4 Số 4 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951337

Tên bưu cục: 586 Lý Thường Kiệt

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´586, Đường Vành đai lý thường kiệt, Phường 4 Số 4 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951335

Tên bưu cục: 620 Mạc Đỉnh Chi

Điện thoại: 615414

Địa chỉ: Sô´620, Đường Mạc đỉnh chi, Phường 4 Số 4 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951330

Tên bưu cục: 92 Đồng Khởi

Điện thoại: 615460

Địa chỉ: Sô´92, Đường Đồng khởi, Phường 4 Số 4 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951334

Tên bưu cục: Lý Thường Kiệt

Điện thoại: 614328

Địa chỉ: Sô´429, Đường Lý thường kiệt, Phường 4 Số 4 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951331

Tên bưu cục: Mạc Đỉnh Chi

Điện thoại: 812709

Địa chỉ: Sô´620, Đường Mạc đỉnh chi, Phường 4 Số 4 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951333

Tên bưu cục: Số 1

Điện thoại: 613949

Địa chỉ: Sô´150, Đường Mạc đỉnh chi, Phường 4 Số 4 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 951332

Tên bưu cục: Sông Đinh

Điện thoại: 613937

Địa chỉ: Sô´1078, Đường Lý thường kiệt, Phường 4 Số 4 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 954221

Tên bưu cục: Thùng thư độc lập công cộng số 3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´392, Đường Lê Duẩn, Phường 4 Số 4 Sóc Trăng Sóc Trăng

Xem chi tiết>>