MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Số 5

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Số 5, Đông Hà, Quảng Trị là Mã bưu chính 52122, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Số 5, Đông Hà, Quảng Trị.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Số 5, Đông Hà, Quảng Trị là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Số 5, Đông Hà, Quảng Trị là 52122.

2. Mã bưu chính 52122 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 52122 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Số 5 Đông Hà, Quảng Trị.

Ngoài ra, Mã bưu chính 52122 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Số 5, Đông Hà, Quảng Trị.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Số 5, Đông Hà, Quảng Trị

Mã bưu chính Phường xã Số 5, Đông Hà, Quảng Trị có 5 số là 52122, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 5, Đông Hà, Quảng Trị

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Số 5, Đông Hà, Quảng Trị, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Số 5, Đông Hà, Quảng Trị sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 521226

Tên bưu cục: 155 Hàm Nghi

Điện thoại: 855955

Địa chỉ: Sô´155, Đường Hàm Nghi, Phường 5 Số 5 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521227

Tên bưu cục: 172 Tôn Thất Thuyết

Điện thoại: 855960

Địa chỉ: Sô´172, Đường Tôn Thất Thuyết, Phường 5 Số 5 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521224

Tên bưu cục: 55 Tôn Thất Thuyết

Điện thoại: 855968

Địa chỉ: Sô´55, Đường Tôn Thất Thuyết, Phường 5 Số 5 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521225

Tên bưu cục: 65 Nguyễn Du

Điện thoại: 855945

Địa chỉ: Khu phố 7, Phường 5 Số 5 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521261

Tên bưu cục: 76 Ngô Quyền

Điện thoại: 855937

Địa chỉ: Sô´76, Đường Ngô Quyền, Phường 5 Số 5 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521262

Tên bưu cục: 83 Lê Lợi

Điện thoại: 855975, 855974

Địa chỉ: Sô´83, Đường Lê Lợi, Phường 5 Số 5 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521300

Tên bưu cục: Ga Đông Hà

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´02, Đường Lê Thánh Tông, Phường 5 Số 5 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521270

Tên bưu cục: Hàm Nghi

Điện thoại: 02333561156

Địa chỉ: Khu phố 5, Phường 5 Số 5 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521230

Tên bưu cục: Hùng Vương

Điện thoại: 02333563241

Địa chỉ: Sô´156, Đường Hùng Vương, Phường 5 Số 5 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521220

Tên bưu cục: Lê Lợi

Điện thoại: 02333855322

Địa chỉ: Sô´36, Đường Lê Lợi, Phường 5 Số 5 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521221

Tên bưu cục: Lý Thường Kiệt

Điện thoại: 569864

Địa chỉ: Sô´170, Đường Lý Thường Kiệt, Phường 5 Số 5 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521223

Tên bưu cục: Minh Anh

Điện thoại: 553150

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường 5 Số 5 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 521222

Tên bưu cục: Nguyễn Du

Điện thoại: 853106

Địa chỉ: Sô´07, Đường Nguyễn Du, Phường 5 Số 5 Đông Hà Quảng Trị

Xem chi tiết>>